THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM TRONG TỈNH QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG HỒI HƯƠNG ĐƠN HÀNG ĐI LÀM VIỆC TẠI CHÂU ÂU TƯ VẤN TÌM VIỆC LÀM TRONG NƯỚC, ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI CHO CÁN BỘ XÃ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN BA TƠ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM TRONG TỈNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP TỐC TIẾNG HÀN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2021 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ NGƯ NGHIỆP 7 BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH EPS PHÂN BIỆT THỰC TẬP SINH VÀ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH - NHẬT ĐI LÀM VIỆC Ở NHẬT – NƠI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI LỰA CHỌN
Chương trình đào to
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE ) Tuần 47

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE ) TUẦN 46

Tuần thứ 46 (từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021)

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Tuần 45, từ ngày 01/11/2021 đến 05/11/2021

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Tuần 44 từ ngày 25/10/2021 đến 30/10/2021

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Tuần 43

Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP TỐC TIẾNG HÀN

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Tuần thứ 42

Chi tiết
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH

Chi tiết
Tìm kiếm việc làm