THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN; TIẾNG NHẬT NĂM 2022 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI VIỆC LÀM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC "NGÀY HỘI VIỆC LÀM " LẦN THỨ 1 NĂM 2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN THƯ MỜI THAM GIA TUYỂN DỤNG " NGÀY HỘI VIỆC LÀM " Lần thứ 1 năm 2022 THÔNG BÁO PHỐI HỢP THÔNG TIN ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TẠI Ô-XTƠ-RÂY-LI-A THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN - ĐỢT 2 THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 ĐỖ TIẾN TÂN Giám đốc 0255.3818811 - 0914121850
2 VÕ DUY YÊN Phó Giám đốc 0255.3817092 - 0913428237
3 CAO VĂN KHOA Phó Giám đốc 0255.3713357 – 0914244313
4 NGUYỄN ĐỨC SƠN Trưởng phòng Hành chính – Tài vụ 0255.6250148- 0912276579
5 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP Phó trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp 0255.6550123- 0982819094
6 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT Trưởng phòng Đào tạo 0255.3819629 - 0914690979
7 NGUYỄN THỊ THỦY Trưởng phòng Tư vấn, Giới thiệu việc làm-Thông tin thị trường lao động 0255.3816953- 0914163859