DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM VÀ CA THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐỢT 1 NĂM 2024 THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 01 NĂM 2024 Hình ảnh Khai mạc Hội việc làm đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ I NĂM 2024 CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN THỨ 7 NGÀY 24/02/2024 TẠI TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN DIÊN HỒNG - 60-62 HÙNG VƯƠNG, TP QUẢNG NGÃI . THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI THƯ MỜI DỰ KHAI MẠC VÀ THAM GIA TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI HỘI VIỆC LÀM , SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ' ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN ' NĂM 2024 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Tiếng Hàn
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP TỐC TIẾNG HÀN

Chi tiết
TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC Ở HÀN QUỐC

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Tuần 40

Chi tiết
THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NGÃI

Chi tiết
Tìm kiếm việc làm