THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN THÔNG BÁO ( TUYỂN DỤNG TỪ CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT ) THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2021 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM TRONG TỈNH QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG HỒI HƯƠNG ĐƠN HÀNG ĐI LÀM VIỆC TẠI CHÂU ÂU TƯ VẤN TÌM VIỆC LÀM TRONG NƯỚC, ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI CHO CÁN BỘ XÃ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN BA TƠ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM TRONG TỈNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP TỐC TIẾNG HÀN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2021 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO VÀ NGƯ NGHIỆP
Tiếng Hàn
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP TỐC TIẾNG HÀN

Chi tiết
TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC Ở HÀN QUỐC

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Tuần 40

Chi tiết
THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NGÃI

Chi tiết
Tìm kiếm việc làm