THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2023. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 5 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 4 ". Thông báo danh sách NLĐ tham dự đào tạo định hướng K01-KH/2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 3 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 2 " HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 1 " THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI VIỆC LÀM XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO - NĂM 2023
Tiếng Hàn
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP TỐC TIẾNG HÀN

Chi tiết
TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC Ở HÀN QUỐC

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Tuần 40

Chi tiết
THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

Chi tiết
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN ( ONLINE )

Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN, TIẾNG NHẬT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM QUẢNG NGÃI

Chi tiết
Tìm kiếm việc làm