THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 2 NĂM 2022 THƯ MỜI THAM GIA TUYỂN DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LÂN - HUYỆN MỘ ĐỨC NGÀY 27/11/2022. THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 TẠI HUYỆN SƠN TÂY Ngày 30/11/2022 THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 2 NĂM 2022 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 15 THƯ MỜI THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 PHIÊN THỨ 15 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM - PHIÊN THỨ 12 NĂM 2022. Ngày 22/10/2022. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 11 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM , PHIÊN THỨ 11 NĂM 2022 THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NGÀNH SXCT; NÔNG NGHIỆP; NGƯ NGHIỆP ( Đợt 2 năm 2022 )

Sàn việc làm online

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI:                      ￟ Ứng viên nộp hồ sơ  

Ứng viên nộp hồ sơ:                                              Đăng ký tại đây

Ứng viên nộp hồ sơ đi làm việc nước ngoài :     Đăng ký tại đây

Tư vấn việc làm trực tuyến:                                   Tư vấn trực tuyến

Tư vấn học nghề , ngoại ngữ trực tuyến:            Tư vấn trực tuyến                                 


Phòng số 1: 

CÔNG TY CP BỘT GIẤY VNT 19                                                             ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Kỹ sư cơ khí, tự động hóa...                                                                                 


 Phòng số 2:  

CÔNG TY GIÀY RIEKER                                                                               ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Nhân viên cơ điện, LĐPT.                                                   


Phòng số 3: 

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG DUNG QUẤT                                            ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Nhân viên cơ khí, điện.                                              


 

 

 

Tìm kiếm việc làm