THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2023. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 5 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 4 ". Thông báo danh sách NLĐ tham dự đào tạo định hướng K01-KH/2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 3 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 2 " HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 1 " THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI VIỆC LÀM XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO - NĂM 2023

Sàn việc làm online

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI:                      ￟ Ứng viên nộp hồ sơ  

Ứng viên nộp hồ sơ:                                              Đăng ký tại đây

Ứng viên nộp hồ sơ đi làm việc nước ngoài :     Đăng ký tại đây

Tư vấn việc làm trực tuyến:                                   Tư vấn trực tuyến

Tư vấn học nghề , ngoại ngữ trực tuyến:            Tư vấn trực tuyến                                 


Phòng số 1: 

CÔNG TY CP BỘT GIẤY VNT 19                                                             ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Kỹ sư cơ khí, tự động hóa...                                                                                 


 Phòng số 2:  

CÔNG TY GIÀY RIEKER                                                                               ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Nhân viên cơ điện, LĐPT.                                                   


Phòng số 3: 

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG DUNG QUẤT                                            ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Nhân viên cơ khí, điện.                                              


 

 

 

Tìm kiếm việc làm