THÔNG BÁO HOÀN THIỆN VIỆC KÝ QUỸ 100.050.000 VNĐ ĐỂ XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP NĂM 2022. Hướng dẫn tổ chức đăng ký và Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng hàn năm 2022 trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 8 NĂM 2022 - NGÀY 04/6/2022 TẠI HUYỆN BA TƠ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 7 NĂM 2022 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 7 NĂM 2022 - NGÀY 28/5/2022 TẠI HUYỆN TƯ NGHĨA THƯ MỜI THAM GIA TUYỂN DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 7 NĂM 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN; TIẾNG NHẬT NĂM 2022 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI VIỆC LÀM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022

Sàn việc làm online

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI:                      ￟ Ứng viên nộp hồ sơ  

Ứng viên nộp hồ sơ:                                              Đăng ký tại đây

Ứng viên nộp hồ sơ đi làm việc nước ngoài :     Đăng ký tại đây

Tư vấn việc làm trực tuyến:                                   Tư vấn trực tuyến

Tư vấn học nghề , ngoại ngữ trực tuyến:            Tư vấn trực tuyến                                 


Phòng số 1: 

CÔNG TY CP BỘT GIẤY VNT 19                                                             ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Kỹ sư cơ khí, tự động hóa...                                                                                 


 Phòng số 2:  

CÔNG TY GIÀY RIEKER                                                                               ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Nhân viên cơ điện, LĐPT.                                                   


Phòng số 3: 

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG DUNG QUẤT                                            ﾿ DN phỏng vấn trực tuyến

Vị trí tuyển: Nhân viên cơ khí, điện.                                              


 

 

 

Tìm kiếm việc làm