THÔNG BÁO PHỐI HỢP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN ĐỢT 02/2024 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI VÒNG 2 - KIỂM TRA TAY NGHỀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP , NGƯ NGHIỆP NĂM 2024 VÀ DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA DỰ THI KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÔNG BÁO VÀ DANH SÁCH LAO ĐỘNG ( KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH EPS KHOÁ K15 ). DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM VÀ CA THI TIẾNG HÀN NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 1 NĂM 2024 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM VÀ CA THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐỢT 1 NĂM 2024 THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 01 NĂM 2024 Hình ảnh Khai mạc Hội việc làm đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ I NĂM 2024
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

Chức năng

          Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng hỗ trợ, tư vấn, khai thác thông tin về thị trường lao động, việc làm; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động phù hợp theo yêu cầu của người sử dụng lao động; giáo dục định hướng, đào tạo ngoại ngữ cho lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động, đào tạo kỹ năng, dạy nghề ngắn hạn; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; theo dõi tình hình tuyển dụng, sử dụng, quản lý người lao động Việt Nam của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động khi được tuyển dụng qua đào tạo nghề và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ 
a) Hoạt động tư vấn:
- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học (trong nước và nước ngoài) phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
- Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
b) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động:
- Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
c) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
d) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật; liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các cơ sở đào tạo có chức năng để tổ chức giáo dục định hướng, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và dạy nghề cho lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động theo yêu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.
đ) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
e) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
g) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
h) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
i) Theo dõi việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý người lao động Việt Nam của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.
k) Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động khi được tuyển dụng qua đào tạo nghề.
l) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
m) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quản lý sử dụng tài sản, nguồn kinh phí được cấp và nguồn khác theo đúng quy định của Nhà nước.
n) Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với cấp có thẩm quyền theo quy định.
o) Thực hiện một số nhiệm vụ khác của cấp có thẩm quyền giao mà trực tiếp là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.