THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 17 - 18 ngày 28 - 29 / 9 /2023 - tại huyện Sơn Tây. THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 16 ( Thứ 7 ) ngày 23/9/2023 - tại huyện Minh Long THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2023 PHIÊN THỨ 15 - Thứ 7, ngày 16/9/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi. Danh sách NLĐ đạt yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển chương trình EPS THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2023 PHIÊN THỨ 14 - Thứ 7, ngày 19/8/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi THƯ MỜI Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 14 - năm 2023 Thông báo kế hoạch tổ chức thi vòng 2 kiểm tra tay nghề ngành XSCT và xây dựng năm 2023 THÔNG BÁO VV TỔ CHỨC DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ KIỂM TRA SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023

EPS KLPT

ĐỐI TƯỢNG – ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Nam/Nữ đủ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi;

- Đã được kiểm tra và kết luận đủ sức khoẻ theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; (nhấn vào để xem Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám sức khoẻ)

- Không có tiền án, tiền sự;

- Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

- Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc; 

- Được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn sau khi tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Ngành nghề: 4 NGÀNH

- Công nghiệp

- Xây dựng

- Nông nghiệp

- Thủy sản: Nuôi trồng thủy sản và đánh bắt thủy sản gần bờ (E9).

+ QUYỀN LỢI – NGHĨA VỤ

* Quyền lợi của người lao động:

1. Được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh) hướng dẫn đăng ký dự tuyển cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình EPS.

2. Được đào tạo và bổ túc tiếng Hàn; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, phong tục tập quán của Việt Nam và Hàn Quốc trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

3. Được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thông báo về thời gian, địa điểm dự thi, ngày học định hướng và  xuất cảnh bằng văn bản.

4. Được hưởng tiền lương, thu nhập và các chế độ khác quy định trong Hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động và quy định chung của Chương trình EPS. Tiền lương do doanh nghiệp Hàn Quốc trả cho người lao động là tiền lương cơ bản, tiền lương cơ bản thấp nhất phải bằng mức tiền lương tối thiểu do Chính phủ Hàn Quốc quy định. Tiền lương tối thiều do Chính phủ Hàn Quốc quy định áp dụng từ ngày 01/01/2015 là 5.580 won/giờ; tương ứng là 44.640 won/ngày (ngày làm việc 8 giờ). Tiền lương tối thiểu có thể được điều chỉnh hàng năm căn cứ vào các chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế.

5. Được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tạo nguồn, quản lý và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc được hỗ trợ để hưởng các quyền lợi trong Hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động. Khi kết thúc hợp đồng lao động về nước được hỗ tư vấn, giới thiệu việc làm;  

6. Được hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

• Nghĩa vụ của người lao động 

1.     Người lao động phải nộp các khoản tiền sau đây:

a) Lệ phí đăng ký thi tiếng Hàn; người lao động nộp lệ phí thi với số tiền VNĐ tương đương 24 Đôla Mỹ/người

b) Chi phí thực hiện các thủ tục trước khi xuất cảnh Khoản tiền Việt Nam tương đương 630 USD bao gồm: tiền vé máy bay một chiều từ Việt Nam đến Hàn Quốc, lệ phí cấp visa, chi phí tuyển chọn, chi phí đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

c) Học phí tiếng Hàn dưới 3 tháng (480 tiết): 4.500.000đồng (đã bao gồm: sách, bang, đĩa)

d) Bổ túc tiếng Hàn: 3.200.000 đồng/người/khóa

e) Mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình: 30.000đ/bộ

Lưu ý: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh chỉ hoàn trả tiền cho người lao động sau khi khấu trừ các khoản chi phí hợp lý đã thanh toán trong các trường hợp như sau:

 Người lao động tham gia học tiếng  không còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc hoặc người lao động không đủ điều kiện đi làm việc tại Hàn Quốc do sức khỏe không đảm bảo, tham gia nghĩa vụ quân sự, trường hợp bất khả kháng.

       2. Người lao động thực hiện ký quỹ như sau:

- Mức ký quỹ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) 

- Thời hạn ký quỹ: 5 năm 4 tháng.

- Nơi ký quỹ: Chi nhánh hoặc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội nơi người lao động cư trú hợp pháp.

- Thời điểm hoàn thành việc ký quỹ: người lao động phải hoàn thành việc ký quỹ chậm nhất là 35 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

- Ngay sau khi ký quỹ, người lao động phải nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước 01 bản Giấy xác nhận đã nộp tiền ký quỹ do Ngân hàng Chính sách xã hội cấp nơi người lao động ký quỹ để Trung tâm Lao động ngoài nước làm căn cứ thông báo với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động về việc người lao động đã đồng ý thực hiện hợp đồng và tiến hành các thủ tiếp theo.

Tìm kiếm việc làm