THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 17 - 18 ngày 28 - 29 / 9 /2023 - tại huyện Sơn Tây. THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 16 ( Thứ 7 ) ngày 23/9/2023 - tại huyện Minh Long THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2023 PHIÊN THỨ 15 - Thứ 7, ngày 16/9/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi. Danh sách NLĐ đạt yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển chương trình EPS THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2023 PHIÊN THỨ 14 - Thứ 7, ngày 19/8/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi THƯ MỜI Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 14 - năm 2023 Thông báo kế hoạch tổ chức thi vòng 2 kiểm tra tay nghề ngành XSCT và xây dựng năm 2023 THÔNG BÁO VV TỔ CHỨC DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ KIỂM TRA SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023
Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo
Mã số thuế: 6101200253

Địa chỉ: Đăng nhập để xem địa chỉ

Website:

Quy mô:

Loại hình hoạt động:

Lĩnh vực hoạt động:

Việc làm đang tuyển dụng
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
Hạn nộp: 15/10/2023
Lương: 10 - 15 triệu
Huyện Ba Tơ
Nhân viên vận hành thủy điện
Hạn nộp: 30/09/2023
Lương: 10 - 15 triệu
Huyện Ba Tơ
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
Hạn nộp: 30/09/2023
Lương: Trên 15 triệu
Huyện Ba Tơ
Nhân viên vận hành thủy điện
Hạn nộp: 15/09/2023
Lương: 10 - 15 triệu
Huyện Ba Tơ
Nhân viên vận hành thủy điện
Hạn nộp: 31/08/2023
Lương: 7 - 10 triệu
Huyện Ba Tơ
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
Hạn nộp: 30/08/2023
Lương: Trên 15 triệu
Huyện Ba Tơ
Nhân Viên Vận Hành Thủy Điện
Hạn nộp: 15/08/2023
Lương: 10 - 15 triệu
Huyện Ba Tơ
Trưởng ban quản lý dự án
Hạn nộp: 31/05/2023
Lương: Trên 15 triệu
Thành phố Quảng Ngãi
Nhân viên vận hành thủy điện
Hạn nộp: 31/05/2023
Lương: 10 - 15 triệu
Huyện Ba Tơ
    Giới thiệu về công ty