THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 23 năm 2023 Chủ nhật ngày 26 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Văn hoá và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi . THÔNG BÁO CÔNG VĂN 946 Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành đóng tàu và kế hoạch kiểm tra tay nghề THÔNG BÁO CV 940 : Thông báo danh sách NLĐ tham dự khoá 07-H THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUÝ 4 NĂM 2023 PHIÊN THỨ 22 THỨ 7 NGÀY 18/11/2023 TẠI UBND XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ IV NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 21 ngày 11 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi 118 Phan Đình Phùng TP Quảng Ngãi . THÔNG BÁO Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành đóng tàu năm 2023 Thông báo về việc tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 19 - 20 ngày 07 - 08 / 10 /2023 - tại huyện Minh Long và Mộ Đức. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023

THƯ MỜI Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 14 - năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi; Kế hoạch số 104/KH-TTDVVL ngày 13/4/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh về tổ chức Sàn GDVL Quý III - năm 2023, nhằm tăng cường công tác Thông tin thị trường lao động và các hoạt động giao dịch việc làm, tạo điều kiện cho người lao động tại địa phương chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; các chiến sĩ Bộ đội, Công an xuất ngũ có cơ hội gặp gỡ các nhà tuyển dụng trực tiếp trao đổi, phỏng vấn tuyển dụng tìm được việc làm phù hợp hoặc tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giảm nghèo bền vững cho người lao động. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển dụng được nhiều lao động đáp ứng đủ nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Sàn giao dịch việc làm, phiên thứ 14 – năm 2023:

  1. Thời gian: Thứ 7, ngày 19/8/2023 (01 ngày)
  2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: 118 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ban tổ chức kính mời Quý Đơn vị, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham gia trực tiếp tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm theo kế hoạch tổ chức trên.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, gửi bản thông tin về: số lượng cần tuyển theo từng vị trí việc làm, tiền lương và thu nhập… đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và đăng ký tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp qua các Phiên GDVL.

(Theo mẫu đính kèm).

Thông tin liên quan và phiếu đăng ký tuyển dụng đề nghị Quý đơn vị gửi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi: Địa chỉ 118 Phan Đình Phùng, thành phố  Quảng Ngãi, qua Phòng Giới thiệu việc làm và Cung ứng lao động;

- Điện thoại: 0255. 3816953

- Email: dvvlquangngai@gmail.com; hoặc thuygtvlqn@gmail.com

Mọi hoạt động diễn ra tại Sàn giao dịch việc làm đều miễn phí.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.

Tìm kiếm việc làm