THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 17 - 18 ngày 28 - 29 / 9 /2023 - tại huyện Sơn Tây. THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 16 ( Thứ 7 ) ngày 23/9/2023 - tại huyện Minh Long THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2023 PHIÊN THỨ 15 - Thứ 7, ngày 16/9/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi. Danh sách NLĐ đạt yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển chương trình EPS THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2023 PHIÊN THỨ 14 - Thứ 7, ngày 19/8/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi THƯ MỜI Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 14 - năm 2023 Thông báo kế hoạch tổ chức thi vòng 2 kiểm tra tay nghề ngành XSCT và xây dựng năm 2023 THÔNG BÁO VV TỔ CHỨC DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ KIỂM TRA SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2023

DANH SÁCH CHI TIẾT:  

STT

Số báo danh

Họ và tên
(theo thông tin scan đơn của người lao động)

Tỉnh/ Thành phố

Ngành

Địa điểm thi

Ngày thi

Ca thi

2641

50535721

LE THI TRU

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

10/05/2023

Ca 1

2642

50535722

DINH VAN LAT

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 4

2643

50535723

BUI THI LEN

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

10/05/2023

Ca 2

2644

50535724

NGUYEN VAN HONG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 4

2645

50535725

DINH VAN RIM

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 2

2646

50535726

DINH VAN THANH

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 4

2647

50535727

DINH VAN KIET

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 4

2648

50535728

TRAN THI BICH CHI

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 3

2649

50535729

DINH VAN CUONG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 2

2650

50535730

BUI NGOC THI

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 3

2651

50535731

DINH THI TUYEN

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 4

2652

50535732

HO VAN NON

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

10/05/2023

Ca 3

2653

50535733

DINH TRONG MY

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 4

2654

50535734

DINH QUANG HUY

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 4

2655

50535735

TRUONG QUANG MAN

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 2

2656

50535736

DINH VAN HIEP

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 2

2657

50535737

NGUYEN TAN LINH

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 3

2658

50535738

NGO HONG MAI

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 1

2659

50535739

DINH VAN VET

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 2

2660

50535740

DINH QUOC DAT

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 1

2661

50535741

DINH VAN HOANG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 3

2662

50535742

NGUYEN ANH TUAN

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

11/05/2023

Ca 1

2663

50535743

BUI MINH TRONG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 2

2664

50535744

LE THI MY LOC

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 3

2665

50535745

BUI VAN SON

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 1

2666

50535746

HUYNH THI SA

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 3

2667

50535747

NGUYEN THI THUY DIEM

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

11/05/2023

Ca 1

2668

50535748

BUI THI LAN

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

10/05/2023

Ca 2

2669

50535749

DINH THI BICH PHUONG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

10/05/2023

Ca 2

2670

50535750

DINH QUANG THANG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

11/05/2023

Ca 1

2671

50535751

DINH THI HIEU

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 2

2672

50535752

DINH TUAN ANH

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

10/05/2023

Ca 3

2673

50535753

DINH VAN HANH

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

11/05/2023

Ca 1

2674

50535754

DINH THI HUY

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 3

2675

50535755

DINH VAN DUY

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 2

2676

50535756

DINH THI LUY

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 2

2677

50535758

DINH VAN HO

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 2

2678

50535759

DINH VAN NNE

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 2

2679

50535760

DINH VAN QUYEN

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 1

2680

50535761

NGUYEN THI LE MIEN

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

10/05/2023

Ca 2

2681

50535762

NGUYEN THANH TRUNG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

11/05/2023

Ca 1

2682

50535763

DINH THI QUYNH

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 1

2683

50535764

VO NGUYEN VIET

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

10/05/2023

Ca 3

2684

50535765

NGUYEN QUANG TAY

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 1

2685

50535766

DO HOANG Y

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 4

2686

50535767

PHAN NGUYEN VIET THANG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

09/05/2023

Ca 2

2687

50535768

PHAM TAN TRUNG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 2

2688

50535769

DO DINH TUAN KIET

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

09/05/2023

Ca 2

2689

50535770

NGUYEN THANH TRANG

Quảng Ngãi

Nông nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

10/05/2023

Ca 1

2690

50548641

NGUYEN CAO SANH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 1

2691

50548642

NGUYEN QUOC DUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 2

2692

50548643

NGUYEN VAN NHANH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

16/05/2023

Ca 2

2693

50548644

VO VAN THAI

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 3

2694

50548645

VO VAN LUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 3

2695

50548646

VO VAN NGOC

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 4

2696

50548647

PHAM MINH KHOI

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 2

2697

50548648

PHAM THANH LONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

16/05/2023

Ca 3

2698

50548649

TRAN DINH TRANG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 2

2699

50548650

NGO VAN LOI

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 3

2700

50548651

HUYNH VAN LAN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 2

2701

50548652

BUI DUY KHAI

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 2

2702

50548653

PHAN DUY NGHIA

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 2

2703

50548654

NGUYEN XUAN HOAI

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

11/05/2023

Ca 4

2704

50548655

HUYNH VAN DAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 2

2705

50548656

DO HUU CHIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

17/05/2023

Ca 1

2706

50548657

PHAM VAN THANH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 3

2707

50548658

TRAN VAN UT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 2

2708

50548659

DANG XUAN CO

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 1

2709

50548660

VO VAN TUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 2

2710

50548661

BUI DHAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 4

2711

50548662

TRAN VAN HUU

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 2

2712

50548663

NGO VAN HUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

11/05/2023

Ca 4

2713

50548664

NGUYEN TAN HIEU

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 1

2714

50548665

DO KHIET

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

12/05/2023

Ca 2

2715

50548666

VO VAN DAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 2

2716

50548667

BUI VAN DUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 2

2717

50548668

TRAN QUOC DUY

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

12/05/2023

Ca 4

2718

50548669

PHAM TAN VIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 2

2719

50548670

BUI VAN VY

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 4

2720

50548671

LE VAN KHICH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 4

2721

50548672

HO VAN MINH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 3

2722

50548673

PHAN VAN CHIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 1

2723

50548674

MAI VAN TRUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 3

2724

50548675

NGUYEN LE ANH TUAN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 2

2725

50548676

DANG VAN LUC

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 3

2726

50548677

NGUYEN HA

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 2

2727

50548678

NGUYEN GIA MIN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 4

2728

50548679

PHAM VAN DU

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 1

2729

50548680

NGUYEN HONG NHAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 3

2730

50548681

DANG VAN TRUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 2

2731

50548682

NGUYEN TRUNG TIN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 3

2732

50548683

LE NGOC KY

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 1

2733

50548684

TIEU VIET KIEU

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 3

2734

50548685

NGUYEN QUANG HOP

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 3

2735

50548686

TIEU MINH QUANG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 4

2736

50548687

TRAN DUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

17/05/2023

Ca 1

2737

50548688

DUONG THE TRUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 2

2738

50548689

DO VAN NGOC

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 1

2739

50548690

BUI TAN HIEU

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

16/05/2023

Ca 2

2740

50548691

DO VAN HUYNH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

16/05/2023

Ca 4

2741

50548692

VO VAN HA

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

11/05/2023

Ca 4

2742

50548693

PHAM NGOC AN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

12/05/2023

Ca 1

2743

50548694

DUONG TAN PHUC

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 3

2744

50548695

VO DINH PHUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

16/05/2023

Ca 1

2745

50548696

VO VAN SI

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 2

2746

50548697

PHAM NGOC LAM

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 1

2747

50548698

NGUYEN THE PHAP

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

17/05/2023

Ca 2

2748

50548699

TIEU VIET NHAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 4

2749

50548700

TRAN NHAT TUAN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 3

2750

50548701

NGUYEN VAN QUANG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 1

2751

50548702

NGUYEN VAN TRUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 3

2752

50548703

TRAN QUI

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 3

2753

50548704

NGUYEN VAN DAY

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

12/05/2023

Ca 1

2754

50548705

HUYNH VAN TUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 4

2755

50548706

VO DUY LOC

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 3

2756

50548707

NGUYEN KHAC TIN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 4

2757

50548708

DUONG VAN TRIEU

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

17/05/2023

Ca 4

2758

50548709

NGUYEN QUOC DAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 2

2759

50548710

NGUYEN NEP

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

11/05/2023

Ca 4

2760

50548711

VO THAI DUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

12/05/2023

Ca 4

2761

50548712

PHAM DUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

11/05/2023

Ca 4

2762

50548713

NGUYEN VAN HIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 2

2763

50548714

NGUYEN VAN LINH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 4

2764

50548715

PHAM VAN DAU

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 3

2765

50548716

VO DUY QUOC

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 4

2766

50548717

BUI TAN TRUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 1

2767

50548718

NGUYEN VAN PHONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 1

2768

50548719

DO THANH THINH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 3

2769

50548720

VO XUAN DAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 2

2770

50548721

NGUYEN VAN CAM

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

17/05/2023

Ca 2

2771

50548722

DUONG QUANG KHANG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 3

2772

50548723

LE VAN DAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 4

2773

50548724

TRAN PHONG CANH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 2

2774

50548725

LUU THANH TIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

11/05/2023

Ca 4

2775

50548726

PHAM NGOC DUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 1

2776

50548727

NGUYEN TRONG TUAN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 1

2777

50548728

TRAN QUOC VAN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 3

2778

50548729

NGUYEN THANH DUY

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 4

2779

50548730

NGUYEN MINH KHUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 3

2780

50548731

VO VAN LAM

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 3

2781

50548732

VO THANH DAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

11/05/2023

Ca 4

2782

50548733

NGO VAN LINH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 4

2783

50548734

NGO VAN TINH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 4

2784

50548735

TRUONG VAN DIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 3

2785

50548736

BUI NGOC LAI

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

16/05/2023

Ca 1

2786

50548737

PHAM NGOC VIET

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

17/05/2023

Ca 4

2787

50548738

NGUYEN VAN THONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 1

2788

50548739

PHAM NGOC KHOA

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

17/05/2023

Ca 4

2789

50548740

TRAN VAN THANH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 2

2790

50548741

HUYNH VAN THIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

18/05/2023

Ca 1

2791

50548743

NGUYEN CHINH QUY

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 1

2792

50548744

PHAN TAN PHU

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 2

2793

50548745

TRUONG VAN DAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 2

2794

50548746

TRUONG VAN NGA

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

12/05/2023

Ca 2

2795

50548747

LE HONG NGUYEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 1

2796

50548748

NGUYEN DUY VANG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 1

2797

50548749

NGUYEN TAN LINH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

12/05/2023

Ca 1

2798

50548750

NGUYEN HUU DUC

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 4

2799

50548751

DD VAN TIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 2

2800

50548752

VO TAN TRON

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 2

2801

50548753

DO VAN NO

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 4

2802

50548754

DO THANH TIN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

18/05/2023

Ca 1

2803

50548755

NGUYEN LAN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 1

2804

50548756

PHAM NGO NGOC LANH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

17/05/2023

Ca 4

2805

50548757

TRAN DINH GIANG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 4

2806

50548758

TIEU MINH PHO

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

13/05/2023

Ca 3

2807

50548759

TRAN QUOC KHANH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

18/05/2023

Ca 1

2808

50548760

VO VAN TONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

14/05/2023

Ca 4

2809

50548761

CAO QUOC NHAT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

16/05/2023

Ca 2

2810

50548762

HUYNH NHAT BOON

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 3

2811

50548763

NGO VAN VUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

18/05/2023

Ca 1

2812

50548764

BUI VAN MOT

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

16/05/2023

Ca 2

2813

50548765

NGUYEN BA THINH

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 2

2814

50548766

NGUYEN VAN DUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 4

2815

50548767

NGUYEN HOANG HUY

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

12/05/2023

Ca 1

2816

50548768

LE VAN VIEN

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

17/05/2023

Ca 2

2817

50548769

NGUYEN THANH KHIEM

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

13/05/2023

Ca 2

2818

50548770

DANG QUOC HUY

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

18/05/2023

Ca 1

2819

50548771

PHAM THANH TUNG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 2

15/05/2023

Ca 1

2820

50548772

LUONG THI HONG PHUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

15/05/2023

Ca 4

2821

50548773

DHAM TAN DUONG

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

14/05/2023

Ca 1

2822

50548774

TRAN VAN PHAP

Quảng Ngãi

Ngư Nghiệp

Đà Nẵng - phòng thi số 1

12/05/2023

Ca 2

2823

50565401

HUYNH THANH PHAN

Quảng Ngãi

Xây dựng

Đà Nẵng - phòng thi số 2

11/05/2023

Ca 2

2824

50565402

PHAM VAN PHONG

Quảng Ngãi

Xây dựng

Đà Nẵng - phòng thi số 2

11/05/2023

Ca 2

2825

50565403

VO VAN KHANH

Quảng Ngãi

Xây dựng

Đà Nẵng - phòng thi số 1

11/05/2023

Ca 3

 

Tìm kiếm việc làm