THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2023. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 5 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 4 ". Thông báo danh sách NLĐ tham dự đào tạo định hướng K01-KH/2023 HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 3 ". HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 2 " HÌNH ẢNH " HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHIÊN THỨ 1 " THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI VIỆC LÀM XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH HỘI VIỆC LÀM ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO - NĂM 2023
Lịch làm việc tuần
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 3 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 2 (từ ngày 03/01/2021 đến ngày 09/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 1 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 49 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 48 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 47 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 46 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 45 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 44 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Tuần thứ 44 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Tuần thứ 43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Chi tiết
Tìm kiếm việc làm