THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 2 NĂM 2022 THƯ MỜI THAM GIA TUYỂN DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LÂN - HUYỆN MỘ ĐỨC NGÀY 27/11/2022. THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 TẠI HUYỆN SƠN TÂY Ngày 30/11/2022 THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS LẦN 2 NĂM 2022 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 15 THƯ MỜI THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2022 PHIÊN THỨ 15 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM - PHIÊN THỨ 12 NĂM 2022. Ngày 22/10/2022. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 11 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM , PHIÊN THỨ 11 NĂM 2022 THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NGÀNH SXCT; NÔNG NGHIỆP; NGƯ NGHIỆP ( Đợt 2 năm 2022 )
Lịch làm việc tuần
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 3 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 2 (từ ngày 03/01/2021 đến ngày 09/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 1 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 49 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 48 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 47 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 46 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 45 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 44 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Tuần thứ 44 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Tuần thứ 43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Chi tiết
Tìm kiếm việc làm