THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 17 - 18 ngày 28 - 29 / 9 /2023 - tại huyện Sơn Tây. THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 16 ( Thứ 7 ) ngày 23/9/2023 - tại huyện Minh Long THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2023 PHIÊN THỨ 15 - Thứ 7, ngày 16/9/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi. Danh sách NLĐ đạt yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển chương trình EPS THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2023 PHIÊN THỨ 14 - Thứ 7, ngày 19/8/2023 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi THƯ MỜI Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 14 - năm 2023 Thông báo kế hoạch tổ chức thi vòng 2 kiểm tra tay nghề ngành XSCT và xây dựng năm 2023 THÔNG BÁO VV TỔ CHỨC DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ KIỂM TRA SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023
Lịch làm việc tuần
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 3 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 2 (từ ngày 03/01/2021 đến ngày 09/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 1 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 49 (từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)

Chi tiết
LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 48 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 47 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 46 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 45 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 44 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Tuần thứ 44 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Chi tiết
Lịch làm việc Tuần thứ 43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Tuần thứ 43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

Chi tiết
Tìm kiếm việc làm