THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 23 năm 2023 Chủ nhật ngày 26 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Văn hoá và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi . THÔNG BÁO CÔNG VĂN 946 Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành đóng tàu và kế hoạch kiểm tra tay nghề THÔNG BÁO CV 940 : Thông báo danh sách NLĐ tham dự khoá 07-H THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUÝ 4 NĂM 2023 PHIÊN THỨ 22 THỨ 7 NGÀY 18/11/2023 TẠI UBND XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ IV NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 21 ngày 11 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi 118 Phan Đình Phùng TP Quảng Ngãi . THÔNG BÁO Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành đóng tàu năm 2023 Thông báo về việc tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 19 - 20 ngày 07 - 08 / 10 /2023 - tại huyện Minh Long và Mộ Đức. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023

Lịch làm việc Tuần thứ 47 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuần thứ 47 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Thứ/Buổi

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Chuẩn bị nội dung, tham dự

Thứ 2
15/1
1

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3
16/1
1

Sáng

9h00. Họp chi ủy Chi Bộ Trung tâm

Đ/c Yên – BT Chi bộ

Phòng PGĐ

Đ/c Khoa, Đ/c Sơn 

Chiều

. 14h00. Họp Đảng ủy Sở

 

Phòng họp 210

Đ/c Tân, Đ/c Yên

Thứ 4
17/11

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5
18/11

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

19/11

Sáng

.8h00. Khai mạc Sàn GDVL trực tuyến (Online) – Phiên 8

Đ/c Tân
Giám đốc

Trực tuyến (Microsoft teams)

Thành phần như GM

.8h30. Sàn GDVL và tư vấn tìm việc làm trong nước-đi làm việc ở nước ngoài trực tuyến (Online) – Phiên 8

Thành phần như TB phân công

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7
20/11

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật
21/1
1

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Ghi chú: 

  • Lịch này thay giấy mời.
  • Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo, VPĐD, Trưởng, phó các phòng, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm xử lý công việc tại cơ quan và trực tuyến ./.

 

Tìm kiếm việc làm