THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 23 năm 2023 Chủ nhật ngày 26 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Văn hoá và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi . THÔNG BÁO CÔNG VĂN 946 Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành đóng tàu và kế hoạch kiểm tra tay nghề THÔNG BÁO CV 940 : Thông báo danh sách NLĐ tham dự khoá 07-H THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUÝ 4 NĂM 2023 PHIÊN THỨ 22 THỨ 7 NGÀY 18/11/2023 TẠI UBND XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ IV NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 21 ngày 11 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi 118 Phan Đình Phùng TP Quảng Ngãi . THÔNG BÁO Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành đóng tàu năm 2023 Thông báo về việc tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 19 - 20 ngày 07 - 08 / 10 /2023 - tại huyện Minh Long và Mộ Đức. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023

Lịch làm việc Tuần thứ 43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuần thứ  43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

 

 

Thứ/Buổi

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Chuẩn bị nội dung, tham dự

Thứ 2
18/10

Sáng

.8h30. Họp giao ban bàn thống nhất một số công việc cần thiết

Đ/c Tân
Giám đốc

Trực tuyến (Microsoft teams)

LĐ TT, Phòng TVGTVL, Phòng HCTV (TP và KT), Trưởng phòng ĐT, BHTN

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3
19/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4
20/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

.14h00. Làm việc với Công ty VJM

Đ/c Tân
Giám đốc

Trực tuyến (Zoom meeting)

A.Khoa-PGĐ; C.Thủy-TP.TVGTVL;  C.Tuyết-TP.Đào tạo; A.Dương-P.TVGTVL

Thứ 5
21/10

Sáng

8h30. HN trực tuyến “Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp, NLĐ và đề xuất giải pháp thu thập thông tin TTLĐ, kết nối cung – cầu lao động”

Cục Việc làm

Trực tuyến (Microsoft teams)

Giám đốc, các PGĐ và Trưởng các phòng CMNV Trung tâm 

Chiều

15h00. Làm việc với Công ty VJM về thị trường Đức

Đ/c Tân
Giám đốc

Trực tuyến (Zoom meeting)

A.Khoa-PGĐ; C.Thủy-TP.TVGTVL;  C.Tuyết-TP.Đào tạo; A.Dương, C.Hồng -P.TVGTVL

Thứ 6
22/10

Sáng

.8h00. Khai mạc Sàn GDVL trực tuyến (Online) lần thứ 6

Đ/c Tân
Giám đốc

Trực tuyến (Microsoft teams)

Thành phần như TB phân công

.8h30. Triển khai Sàn GDVL trực tuyến (Online) lần thứ 6

Chiều

.15h00. Họp đánh giá, rút kinh nghiệm Sàn (Online) lần thứ 6

Thành phần như GM

Thứ 7
23/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật
24/10

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Ghi chú: 

  • Lịch này thay giấy mời.
  • Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo, VPĐD, Trưởng, phó các phòng, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm xử lý công việc tại cơ quan và trực tuyến ./.

 

Tìm kiếm việc làm