THÔNG BÁO HOÀN THIỆN VIỆC KÝ QUỸ 100.050.000 VNĐ ĐỂ XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP NĂM 2022. Hướng dẫn tổ chức đăng ký và Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng hàn năm 2022 trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 8 NĂM 2022 - NGÀY 04/6/2022 TẠI HUYỆN BA TƠ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 7 NĂM 2022 THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 7 NĂM 2022 - NGÀY 28/5/2022 TẠI HUYỆN TƯ NGHĨA THƯ MỜI THAM GIA TUYỂN DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 7 NĂM 2022 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN; TIẾNG NHẬT NĂM 2022 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI VIỆC LÀM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022

LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 3 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuần thứ 3 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

 

Thứ/Buổi

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Chuẩn bị nội dung, tham dự

Thứ 2
10/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

.14h00. Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên Đ/c Đỗ Tiến Tân 

Đ/c Yên - BT

Phòng họp tầng 4

Chi ủy và đảng viên chi bộ Trung tâm

Thứ 3
11/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4
12/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

.14h00. Dự Hội nghị do Bộ LĐTBXH tổ chức triển khai công tác Lao động TBXH năm 2022

Đ/c Lan
Giám đốc

 

Đ/c Yên - PGĐ

Thứ 5
13/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6
14/01

Sáng

.7h30. HN tổng kết Ngành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đ/c Lan
Giám đốc

 

Đ/c Yên - PGĐ

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7
15/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật
16/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Ghi chú: 

  • Lịch này thay giấy mời.
  • Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo, VPĐD, Trưởng, phó các phòng, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm xử lý công việc tại cơ quan và trực tuyến ./.

 

Tìm kiếm việc làm