THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 23 năm 2023 Chủ nhật ngày 26 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Văn hoá và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi . THÔNG BÁO CÔNG VĂN 946 Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành đóng tàu và kế hoạch kiểm tra tay nghề THÔNG BÁO CV 940 : Thông báo danh sách NLĐ tham dự khoá 07-H THÔNG BÁO TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUÝ 4 NĂM 2023 PHIÊN THỨ 22 THỨ 7 NGÀY 18/11/2023 TẠI UBND XÃ BÌNH KHƯƠNG HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ IV NĂM 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 21 ngày 11 / 11 / 2023 - tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi 118 Phan Đình Phùng TP Quảng Ngãi . THÔNG BÁO Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành đóng tàu năm 2023 Thông báo về việc tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023 THƯ MỜI: Tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, Phiên thứ 19 - 20 ngày 07 - 08 / 10 /2023 - tại huyện Minh Long và Mộ Đức. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG TỈNH QUÝ III NĂM 2023

LICH LÀM VIỆC Tuần thứ 1 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuần thứ 1 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

 

Thứ/Buổi

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

Chuẩn bị nội dung, tham dự

Thứ 2
27/12

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 3
28/12

Sáng

7h30. Làm việc với đ/c Đỗ Tiến Tân

Đ/c Lan
Giám đốc

Phòng họp 210

Đ/c Đối - PGĐ Sở; Đ/c Dũng - PGĐ Sở; Đ/c Tân - GĐ TT DVVL tỉnh

Chiều

 

 

 

 

Thứ 4
29/12

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5
30/12

Sáng

 

 

 

 

Chiều

13h30. Dự HN tổng kết công tác Đảng

Đ/c Lan BT Đảng ủy Sở

 

Tất cả ĐV chi bộ TTâm

Thứ 6
31/12

Sáng

7h30. Dự HN công chức, viên chức năm 2021

Đ/c Lan
Giám đốc

Phòng họp 310

A.Khoa - PGĐ

Chiều

 

 

 

 

Thứ 7
01/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật
02/01

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Ghi chú: 

  • Lịch này thay giấy mời.
  • Ngoài thời gian đã bố trí lịch nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo, VPĐD, Trưởng, phó các phòng, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm xử lý công việc tại cơ quan và trực tuyến ./.

 

Tìm kiếm việc làm